ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Στο πλαίσιο του έργου SEA: Συνηγορία, Εποπτεία και Ενδυνάμωση Οικογενειών με μέλη με Αυτισμό, δίνεται η δυνατότητα να κλείσει κάποιος ραντεβού δωρεάν με κοινωνικό λειτουργό.

Το έργο στοχεύει στην εξατομικευμένη στήριξη των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους, με τη λειτουργία γραφείου στήριξης, όπου κοινωνικός λειτουργός, εκπαιδευμένος στη νομοθεσία και παροχή συμβουλευτικής, ο οποίος στηρίζει τις οικογένειες μέσω προσωπικών ραντεβού, με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να εξυπηρετηθούν οικογένειες από όλη την Ελλάδα.

Ραντεβού:
https://sea.autismap.gr/

Περισσότερες πληροφορίες:
Κατερίνα Μαρέδη, Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-16:00, 210 5782341

Κλείστε ραντεβού Δωρεάν με το γραφείο στήριξης για Αυτιστικά άτομα και τις Οικογένειές τους!