ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑμεΑ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Νομού Αργολίδας ,καλεί τα τακτικά μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση ,που θα γίνει την Τρίτη 7 Μα’ί΄ου και ώρα 16:30 ΣΤΟ ΚΔΑΠμεΑ στην Πυργέλα.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

1.Πεπραγμένα 2018

2.Οικονομικός απολογισμός 2018

3.Προγραμματισμός προ’ύπολογισμού 2019

4.Τροποποίηση καταστατικού

Σε περίπτωση μη απαρτίας,η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 14 Μα΄ίόυ στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα.

Η πρόεδρος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ