Δελτία μετακίνησης ΑμεΑ .

Έως 31 Δεκεμβρίου η έκδοση η ή  ανανέωση δελτίων μετακίνησης ατόμων με αναπηρίες .