Εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα .

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 επισκεφθήκαμε την Αγία Θεοδώρα Αρκαδίας .ΦΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΟΚΤΩΒΡΗ 2014 756 ΦΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΟΚΤΩΒΡΗ 2014 760 ΦΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΟΚΤΩΒΡΗ 2014 770 ΦΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΟΚΤΩΒΡΗ 2014 788 ΦΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΟΚΤΩΒΡΗ 2014 786