Διεκδικήσεις

Ο Σύλλογος μας διεκδικεί:

1) Προσβασιμότητα στη ζωή.  Για τα νεαρά άτομα με νοητική στέρηση, αυτισμό και λοιπές παρεμφερείς παθήσεις είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός ιδιόκτητου κέντρου: α) με τμήμα ημερήσιας φροντίδας (βραχείας παραμονής) για προσωρινή ανακούφιση των οικογενειών τους, β) τμήμα αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, γιατί τα άτομα αυτά επιλεκτικά μπορούν, καθοδηγούμενα σωστά να κάνουν πολλά πράγματα από μόνα τους, γ) τμήμα αποκατάστασης και διαμονής των κινητικά ανάπηρων.
Άρα διεκδικούμε ένα βέβαιο μέλλον για τα άτομα με αναπηρία, για τη στιγμή που οι γονείς τους θα φύγουν από τη ζωή.

2) Προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας. Ζητάμε την τροποποίηση του Ν. 2643 και σχετικών νόμων για την εργασία, ώστε να δημιουργούνται θέσεις εργασίας κάθε χρόνο για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους.

3) Προσβασιμότητα σε κτιριακές εγκαταστάσεις
, αρχίζοντας από τις εκκλησίες (που οι περισσότερες είναι απροσβάσιμες), Κοινωνική Πρόνοια, τράπεζες και λοιπά κτίρια.