Γίνε αρωγό μέλος τoυ συλλόγου

Αρωγό μέλος του Συλλόγου με αναπηρίες Ν. Αργολίδας μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε επιθυμεί να ενισχύσει την προσπάθεια του συλλόγου στην επίτευξη των στόχων του, ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, τόπου διαμονής.

Τα αρωγά μέλη ενδιαφέρονται για τις επιδιώξεις του συλλόγου και προσφέρονται να εργαστούν για την πραγματοποίησή τους. Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας  και δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Όποιος επιθυμεί να γίνει αρωγό μέλος, υποβάλλει αίτηση στο γραφείο του συλλόγου ή ηλεκτρονικά στο e-mail του. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών πρέπει να καταθέσει σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς  του Συλλόγου το ποσό εγγραφής 5€ και ετήσιας συνδρομής 10€, αναγράφοντας στην αιτιολογία την ένδειξη Αίτηση για Αρωγό Μέλος. Αφού εξεταστούν τα στοιχεία της αίτησης, υποβάλλεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά.

Αίτηση εγγραφής αρωγού μέλους(.doc)

Αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους(.doc)

Για πληροφορίες επικοινώνησε με τα γραφεία του συλλόγου